Home

6

Welkom op VERHALEN MET ZIN,  de website van Lettie Oosterhof.

Verhalen, daar gaat het om in mijn werk. In voorstellingen, kerkelijke vieringen en andere bijeenkomsten, in mijn werk als geestelijk verzorger draait het om verhalen. Verhalen maken het leven en de mensen mooier, beter te begrijpen en soms ook beter te verdragen. Je kunt naar verhalen luisteren, je kunt ze vertellen, spelen en schrijven. Ook je eigen leven is een verhaal. In ieder leven, hoe gewoon ook, gaan kostbare schatten en kansen verborgen. Het is de kunst om ze te zien. Die kunst wil ik beoefenen.

In theaterwerk, als vertelcoach en als geestelijk verzorger vertel ik zelf of laat ik anderen vertellen en spelen. Behalve een studie theologie, heb ik ook een opleiding gevolgd voor theatermaker. Ik heb veel baat gehad bij de lessen van diverse leraren klassieke zang.

Wil je weten wat ik gemaakt heb of wil je informatie over coaching, cursus of het maken van een voorstelling, kijk dan verder.